Tuyển dụng

Tiêu đề Vị trí Địa điểm Ngày đăng
Tuyển dụng vị trí back-end Kỹ thuật Hồ Chí Minh, Việt Nam 10/01/2021
Tuyển dụng vị trí front-end web. Kỹ thuật Hồ Chí Minh, Việt Nam 10/01/2021
Tuyển dụng kỹ sư thiết kế phần mềm catia | UNIDUC Thiết kế Hồ Chí Minh, Việt Nam 10/01/2021
Tuyển kĩ sư thiết kế phần mềm catia. Thiết kế Hồ Chí Minh, Việt Nam 29/12/2020
Tuyển dụng nhân viên bán hàng. Thiết kế Hồ Chí Minh, Việt Nam 21/12/2020
Tuyển dụng kỹ sư thiết kế mạch điện tử, kĩ sư phần cứng Kỹ thuật Hồ Chí Minh, Việt Nam 06/12/2020
Tuyển dụng vị trí thiết kế, lập trình App trên IOS và ANDROID Thiết kế Hồ Chí Minh, Việt Nam 06/12/2020
Công ty cổ phần Uniduc tuyển dụng kĩ sư thiết kế phần cứng PCB (HARDWARE) Thiết kế Hồ Chí Minh, Việt Nam 06/12/2020
Tuyển dụng vị trí thiết kế mô phỏng chuyển động - Uniduc Kỹ thuật Hồ Chí Minh, Việt Nam 27/02/2020
Tuyển kĩ sư lập trình robot bằng ngôn ngữ Python Kỹ thuật Hồ Chí Minh, Việt Nam 21/01/2020