ROI là gì? Công thức tính ROI cách tối ưu ROI căn bản

ROI là gì? Công thức tính ROI cách tối ưu ROI căn bản

Phuong Dang - 2021-08-02 22:45:41 | 1889 lượt xem

Mục lục

Lợi tức đầu tư (ROI) là một công cụ phân tích quan trọng được cả doanh nghiệp và nhà đầu tư sử dụng. Trong bài viết này, mời bạn hãy cùng Uniduc tìm hiểu ROI là gì, công thức tính ROI và một số thông tin liên quan.

roi la gi

I. ROI là gì? 

Lợi tức đầu tư (ROI) là một tỷ lệ tài chính được sử dụng để tính toán lợi ích mà một nhà đầu tư sẽ nhận được liên quan đến chi phí đầu tư của họ. Nó thường được đo lường bằng thu nhập ròng chia cho chi phí vốn ban đầu của khoản đầu tư. Tỷ lệ này càng cao thì lợi ích thu được càng lớn. 

II. Công thức tính ROI.

1. Công thức tính ROI.

roi la gi

Có một số phiên bản của công thức ROI. Dưới đây là hai cách thường được sử dụng nhất:

ROI = Thu nhập ròng / Chi phí đầu tư 

hoặc 

ROI = Lợi nhuận đầu tư / Cơ sở đầu tư

Phiên bản đầu tiên của công thức ROI (thu nhập ròng chia cho chi phí đầu tư) là tỷ lệ được sử dụng phổ biến nhất.

Cách đơn giản nhất để nghĩ về công thức ROI là lấy một số loại “lợi ích” và chia nó cho “chi phí”. Khi ai đó nói điều gì đó có ROI tốt hoặc xấu, điều quan trọng là phải yêu cầu họ làm rõ chính xác cách họ đo lường nó.

Ví dụ về tính toán công thức ROI:

Một nhà đầu tư mua bất động sản A, trị giá 500.000 đô la. Hai năm sau, nhà đầu tư bán tài sản với giá 1.000.000 đô la.

Chúng ta sử dụng công thức lãi đầu tư trong trường hợp này.

ROI = (1.000.000 - 500.000) / (500.000) = 1 hoặc 100%

2. Việc sử dụng Công thức tính ROI.

Các tính toán ROI rất đơn giản và giúp nhà đầu tư quyết định xem nên chọn hay bỏ qua một cơ hội đầu tư. Việc tính toán cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy một khoản đầu tư đã hoạt động như thế nào cho đến nay. Khi một khoản đầu tư cho thấy ROI dương hoặc âm, đó có thể là một dấu hiệu quan trọng cho nhà đầu tư về giá trị khoản đầu tư của họ.

Sử dụng công thức ROI, nhà đầu tư có thể tách các khoản đầu tư có hiệu suất thấp khỏi các khoản đầu tư có hiệu suất cao. Với cách tiếp cận này, các nhà đầu tư và nhà quản lý danh mục đầu tư có thể cố gắng tối ưu hóa các khoản đầu tư của họ.

3. Lợi ích của Công thức ROI.

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng tỷ lệ ROI mà mọi nhà phân tích nên biết.

 • Đơn giản và dễ tính toán: Chỉ số lợi tức đầu tư thường được sử dụng vì nó rất dễ tính. Chỉ cần hai số liệu - lợi ích và chi phí. Bởi vì “lợi nhuận” có thể có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau, nên công thức ROI rất dễ sử dụng, vì không có định nghĩa chặt chẽ về “lợi nhuận”.
 • Được mọi người hiểu rõ: Lợi tức đầu tư là một khái niệm được mọi người hiểu rõ nên hầu như được đảm bảo rằng nếu bạn sử dụng chỉ số này trong cuộc trò chuyện, thì mọi người sẽ biết bạn đang nói về điều gì.

4. Hạn chế của Công thức ROI.

Mặc dù tỷ lệ này thường rất hữu ích, nhưng cũng có một số hạn chế đối với công thức ROI mà bạn cần biết. Dưới đây là hai điểm chính đáng được lưu ý.

 • Công thức ROI Không tính đến Yếu tố Thời gian: Số ROI cao hơn không phải lúc nào cũng có nghĩa là một lựa chọn đầu tư tốt hơn. Ví dụ: hai khoản đầu tư có ROI giống nhau là 50%. Tuy nhiên, khoản đầu tư đầu tiên được hoàn thành trong ba năm, trong khi khoản đầu tư thứ hai cần năm năm để tạo ra cùng một sản lượng. ROI giống nhau cho cả hai khoản đầu tư đã làm mờ bức tranh lớn hơn, nhưng khi yếu tố thời gian được thêm vào, nhà đầu tư dễ dàng nhận thấy lựa chọn tốt hơn. Nhà đầu tư cần so sánh hai công cụ trong cùng một khoảng thời gian và cùng một hoàn cảnh.
 • Công thức ROI dễ bị thao túng: Tính toán ROI sẽ khác nhau giữa hai người tùy thuộc vào công thức ROI nào được sử dụng trong tính toán. Người quản lý tiếp thị có thể sử dụng cách tính tài sản được giải thích trong phần ví dụ mà không tính đến các chi phí bổ sung như chi phí bảo trì, thuế tài sản, phí bán hàng, thuế tem và chi phí pháp lý. Một nhà đầu tư cần phải nhìn vào ROI thực sự, tính đến tất cả các chi phí có thể phát sinh khi mỗi khoản đầu tư tăng giá trị.

III. Công thức ROI hàng năm.

Như đã đề cập ở trên, một trong những hạn chế của chỉ số lợi tức đầu tư truyền thống là nó không tính đến khoảng thời gian. Ví dụ: lợi tức 25% trong 5 năm được thể hiện giống như lợi nhuận 25% trong 5 ngày. Nhưng rõ ràng, lợi nhuận 25% trong 5 ngày tốt hơn nhiều so với 5 năm!

Để khắc phục vấn đề này, chúng ta có thể tính toán công thức ROI hàng năm.

Công thức ROI:

= [(Giá trị kết thúc / Giá trị bắt đầu) ^ (1 / # năm)] - 1

Trong đó:

# năm = (Ngày kết thúc - Ngày bắt đầu) / 365

Ví dụ: một nhà đầu tư mua một cổ phiếu vào ngày 1 tháng 1 năm 2017 với giá 12,50 đô la và bán nó vào ngày 24 tháng 8 năm 2017 với giá 15,20 đô la. Lợi tức đầu tư thường xuyên và hàng năm là bao nhiêu?

Thông thường = ($ 15,20 - $ 12,50) / $ 12,50 = 21,6%

Hàng năm = [($ 15,20 / $ 12,50) ^ (1 / ((24 tháng 8 - 1 tháng 1) / 365))] -1 = 35,5%

IV. Có các phương pháp tính toán lợi tức đầu tư khác nhau không?

roi la gi

Trong khi công thức ROI cơ bản có thể được sử dụng trong một số trường hợp, các biến thể có thể được sử dụng cho các ứng dụng khác.

 • Tỷ lệ hoàn vốn thực (RRR). Đo lường lợi tức đầu tư sau khi điều chỉnh theo lạm phát, thuế và các yếu tố bên ngoài khác.
 • ROI hàng năm. Đo lường lợi tức mà một khoản đầu tư tạo ra trong một năm. Nó được tính bằng cách chia ROI cho số năm khoản đầu tư được giữ.
 • Giá trị hiện tại ròng (NPV). Cho phép người đọc tính toán giá trị hiện tại của một khoản đầu tư dựa trên các dự đoán được điều chỉnh theo lạm phát về thu nhập trong tương lai của nó.
 • Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA). Đo lường lợi nhuận của một công ty cho mỗi 1 đô la tài sản mà nó sở hữu.
 • Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE). Đo lường mức lợi nhuận mà một công ty tạo ra cho mỗi 1 đô la vốn chủ sở hữu của công ty do các cổ đông nắm giữ.

V. Ưu, nhược điểm của ROI.

1. Ưu điểm khi ap dụng ROI.

Giống như bất kỳ thước đo lợi nhuận nào khác, có những ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng ROI. Cân nhắc những lợi ích sau:

 • Tính toán đơn giản - Công thức ROI chỉ yêu cầu một số đầu vào và cung cấp một giá trị đầu ra duy nhất, làm cho nó trở thành một cách rất đơn giản để theo dõi hiệu quả và lợi nhuận.
 • Kết quả rõ ràng - Một số dương biểu thị lợi nhuận dương, trong khi số âm biểu thị thua lỗ.
 • Tính linh hoạt - ROI hoạt động cho nhiều loại đầu tư như chiến dịch tiếp thị, mua cổ phiếu, xe cộ, cải tạo nhà cửa, v.v.
 • Tính linh hoạt - ROI có thể được sử dụng cho một số ứng dụng như theo dõi hiệu quả, đo lường khả năng sinh lời, phân tích các quyết định kinh doanh, v.v.
 • Dễ theo dõi - Vì ROI đo lường lợi tức của một khoản đầu tư, các công ty có thể theo dõi lợi nhuận của từng đơn vị kinh doanh để tối ưu hóa hoạt động của họ và tăng thu nhập.

2. Nhược điểm khi áp dụng ROI.

Giống như bất kỳ số liệu đầu tư nào, có một số nhược điểm cần xem xét:

 • Phòng Lỗi - Một trong những sai lầm phổ biến nhất về ROI là nhầm lẫn giữa dòng tiền và lợi nhuận, dẫn đến lợi nhuận kỳ vọng cao hơn nhiều. Ngoài ra, để xác định ROI hữu ích, trước tiên bạn cần hiểu đường cơ sở của mình để tính toán bất kỳ lợi nhuận gia tăng nào.
 • Phương sai - Công thức ROI chuẩn là lợi nhuận / chi phí, nhưng định nghĩa của những yếu tố đầu vào đó có thể khác nhau, tùy thuộc vào chính sách kế toán của công ty. Các yếu tố như lãi vay, thuế và lợi nhuận ròng so với lợi nhuận gộp có thể ảnh hưởng đến kết quả, khiến khó có thể so sánh chính xác các công ty.
 • Xu hướng tiềm năng - ROI là một chỉ báo tuyệt vời về lợi nhuận, nhưng nó không phải lúc nào cũng xem xét bức tranh toàn cảnh. Các khoản đầu tư có ROI thấp hơn (nhưng cải thiện toàn bộ hoạt động kinh doanh) có thể bị bỏ qua nếu công ty chỉ tập trung vào việc tăng ROI của họ.
 • Thao tác - Người quản lý đơn vị kinh doanh có thể thao túng ROI bằng cách thay đổi các chính sách kế toán & tính toán, giảm chi tiêu cho đầu vào hoặc thậm chí loại bỏ thiết bị cũ (chưa hoạt động). Phương pháp này có thể làm giảm chi phí hoặc tăng lợi nhuận để tạo ra ảo tưởng về hiệu suất mạnh mẽ - ngay cả khi các hành động gây bất lợi cho toàn bộ công ty.
 • Bỏ qua thời gian - Mức tăng 10% trong một năm tốt hơn mức tăng 10% trong hai năm, nhưng khi đo lường khả năng sinh lời của một khoản đầu tư, ROI không tính đến thời gian nắm giữ. Điều này có thể dẫn đến việc các nhà đầu tư hoặc nhà quản lý tránh các khoản đầu tư mới do lợi nhuận không chắc chắn hoặc ưu tiên lợi nhuận ngắn hạn hơn lợi nhuận dài hạn.

VI. Một số câu hỏi khác.

1. ROI tốt là gì?

Nói chung, tỷ lệ phần trăm ROI càng cao, lợi tức đầu tư càng lớn (cho thấy hiệu quả và lợi nhuận tăng lên). Điều đó nói rằng, ROI dương không nhất thiết là ROI tốt, vì lợi tức phải được so sánh với các khoản đầu tư khác có đặc điểm rủi ro tương tự. ROI thấp hơn có thể mang lại những lợi ích khác (ví dụ: tiềm năng tăng trưởng dài hạn), vì vậy điều quan trọng là phải xem xét các chỉ số khác trước khi đưa ra quyết định tài chính.

2. Lợi tức đầu tư có thể âm không?

Có, lợi tức đầu tư có thể âm. ROI âm có nghĩa là khoản đầu tư bị mất tiền. Về cơ bản, bạn sẽ có ít hơn khoản đầu tư ban đầu (rõ ràng là không lý tưởng).

3. Một số cách đơn giản để cải thiện ROI của tôi là gì?

roi la gi

Câu hỏi này phụ thuộc vào bạn là ai- công ty hay nhà đầu tư.

Đối với một công ty, có ba cách đơn giản để cải thiện ROI:

 • Tăng doanh số bán hàng
 • Giảm chi phí
 • Tăng giá

Nếu bạn là nhà đầu tư, ROI hoặc lợi nhuận đầu tư phụ thuộc vào những gì bạn chọn để đầu tư và người bạn đầu tư (chính công ty). Nếu bạn muốn tối đa hóa lợi nhuận đầu tư của mình, bạn có thể:

 • Giảm phí bằng cách tìm cách đầu tư chi phí thấp
 • Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn
 • Sử dụng các tài khoản được ưu đãi về thuế mà bạn có quyền truy cập (401k, HSA, v.v.)

Chúc bạn thành đạt trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống !

Hotline / Zalo: 0903 666 014

Website: https://uniduc.com/vi

-------------////--------------------------------------------////------------

HUMANOID ROBOT CỦA CÔNG TY UNIDUC SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN.

Đăng kí nhận tin mớiĐánh giá bài viết

100%

1 Tổng người đánh giá
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Uniduc

Địa Chỉ: 22 Đường Số 54, Phường Thảo Điền, Quận 2

Hotline: 086 567 7939 (Phòng Kinh Doanh / HTKT)

Email: [email protected]

Website: https://uniduc.com/vi

 

 
TỔNG QUAN

Công ty Cổ Phần Uniduc chuyên cung cấp các loại robot phục vụ, Agv Robot, hệ thống tự động. Với kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm và đội ngũ kỹ sư năng động sáng tạo. Hi vọng Uniduc là điếm đến công nghệ là nơi khách hàng luôn gửi trọn niềm tin. Chúng tôi sẽ luôn luôn phấn đấu cung cấp cho bạn giải pháp, máy móc, dịch vụ tốt nhất.

TIN MỚI
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Nhận bản tin thường xuyên để cập nhật giá bán và các chương trình khuyến mãi.


©2018 - 2022 Copyright Uniduc., Jsc. Sitemap