PAINTING ROBOTS

#

Uniduc

ROBOT SƠN TỰ ĐỘNG

Tự động hóa bằng robot sơn

Tự động dây chuyền lên đến 95%

Tự động hóa dây chuyền sản xuất của nhà máy bạn lên đến 95% hoặc hơn nữa nhờ robot sơn. Công đoạn sơn là công đoạn phức tạp và độc hại. Uniduc sẽ giúp nhà máy của bạn tự động, hệ thống robot sơn là mắt xích quan trọng giúp cho dây chuyền của nhà máy bạn tự động 95%. Giúp tăng năng suất nhà máy của bạn, chỉ trong cùng một thời gian thuê nhà xưởng, dùng robot sơn sẽ tăng năng suất cho nhà máy của bạn rất nhiều!

Flowers

TIẾT KIỆM VẬT LIỆU

Tăng hiệu quả sản xuất.

Hệ thống sơn đồng bộ, điều khiển lập trình bởi các lập trình viên chuyên nghiệp của Uniduc, giúp tiết kiệm vật liệu sơn, tăng năng suất sản phẩm cánh tay robot di chuyển rất đều trên bề mặt sản phẩm giup sản xuất ra các sản phẩm có bề mặt sơn được láng mịn đẹp .